Be Safe! – Welsh Edition (Pdf)

£12.00

Categories: , , , ISBN: 9780863574368

Gofal piau hi! Argraffiad Cymraeg wedi’i gyhoeddi mewn ffurf PDF Brig-lyfr ac adnodd anhepgor – mae angen i bob ysgol gynradd un copi o leiaf!

Fersiwn Cymraeg o frig-lyfr sy’n addas i’r ysgol gynradd Gymraeg.

Mae Gofal piau hi! (Argraffiad Cymraeg) yn drosiad o Be Safe! 4ydd Argraffiad (wedi’i gyhoeddi yn Saesneg) mewn ffurf PDF. Seilir y llyfr hwn i raddau helaeth ar ei drydydd argraffiad ond rhoir rhagor o bwyslais ar ddefnyddio Gwyddoniaeth a Thechnoleg i ddysgu Iechyd a Diogelwch. Ceir adrannau newydd yn trin â phlant o dan bump oed, cyd-gysylltu rhwng sectorau cynradd ac uwchradd a chyngor i ysgolion sydd â chyfleusterau mwy arbenigol. Mae’r adran yn ymwneud â Gwyddoniaeth y tu allan i’r ystafell ddosbarth wedi cael ei hailwampio, yn ogystal â’r adran, creu pethau, sydd bellach yn cynnwys cyngor ar ddefnyddio tecstiliau a deunyddiau cerameg. Mae’r adran ynghylch trydan ac offer trydanol wedi cael ei hailysgrifennu.

Yn cynnwys

  • cyngor ar asesiadau risg
  • hylendid bwyd
  • astudio y tu allan i’r ystafell ddosbarth
  • cyngor ar greu pethau’n ddiogel
  • defnyddio cemegau, anifeiliaid a phlanhigion yn ddiogel
  • heoli iechyd a diogelwch

Age Range: 5-11

Format: Pdf

Author: The Association for Science Education

 

Additional information

Price Range

£6.00 – £20.00

Subject

Primary

Publisher

The Association for Science Education

Reviews

There are no reviews yet

Add a review
You must be logged in to post a review Log In

You may also like…

X